Zakonnica 2

W czte­ry­sta sześć­dzie­sią­tym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Isc i Szy­mas wybie­ra­ją się w podróż przez Euro­pę roku pań­skie­go 1956, by skon­tro­lo­wać maso­wą pro­duk­cję krwi Jezu­sa Chry­stu­sa, naj­lep­szej bro­ni do wal­ki z demo­na­mi. Z jakim nasta­wie­niem szli­śmy do kina na „Zakon­ni­cę 2” (2023)? Czy pro­duk­cja ta trzy­ma – ekhm – poziom swo­jej poprzed­nicz­ki? Jaką ewo­lu­cję prze­szła postać Vala­ka? Dla­cze­go zna­jo­mość zwia­stu­na odbie­ra część przy­jem­no­ści z sean­su? Co łączy sio­strę Ire­ne i Usa­gi Tsu­ki­no? A co Vala­ka i boha­te­rów „Dra­gon Bal­la”? Dla­cze­go sce­na na napi­sach jest ciut kon­tro­wer­syj­na? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Tomasz Lewgowd

http://iscariote.pl/

Miłośnik fantastyki i komiksów, który ma gorącą nadzieję, że czytnik ebooków niedługo stanie się standardem w każdym domu. Dodatkowo zawzięty kinoman nastawiony na kino amerykańskie i azjatyckie. Prowadzi bloga oraz autorską audycję popkulturową „Nerdoza” w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.