Święty

W pięć­dzie­sią­tym ósmym tygo­dniu nada­wa­nia prze­nie­sie­my się do Amster­da­mu, gdzie Jer­ry, Man­do i Szy­mas wspól­nie z lokal­ną spo­łecz­no­ścią obcho­dzić będą rocz­ni­cę śmier­ci Świę­te­go Miko­ła­ja! Ten, wraz z Czar­ny­mi Pio­tru­sia­mi, już jakiś czas temu przy­był swo­im szku­ne­rem do miej­sco­we­go por­tu i tyl­ko cze­ka na dzi­siej­szy wie­czór, by dosiąść swo­je­go siw­ka, ruszyć w mia­sto oraz siać tam zamęt i spustoszenie.

Każ­dy, kto wytrzy­ma jesz­cze chwi­lę po głów­nej roz­mo­wie, dowie się, czy Miko­łaj gry­zie, dla­cze­go Szy­mas jest opóź­nio­ny oraz jak (nie)kulturalny jest Mando 😉

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.