Noc Grozy cz. 1: Zanim się obudzę na maratonie

W dzie­więć­dzie­sią­tym dru­gim Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Bad Wolf, Szy­mas i Czar­ny Pie­seł zda­ją spra­woz­da­nie z Nocy Gro­zy, któ­ra odby­ła się 24. czerw­ca tego roku w łódz­kim Silver Scre­enie. Opo­wia­da­ją o hazar­dzie na Alle­gro, swe­et fociach pod kino­wym ekra­nem, gło­śnym jedze­niu, groź­bach karal­nych, prze­mo­cy oraz o Zanim się obu­dzę (2016) w reży­se­rii i ze sce­na­riu­szem Mike­’a Flanagana.

25:17 – 44:08 – Roz­ma­wia­my o Zanim się obudzę

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...