I Am Not Okay With This – sezon 1

Twór­cy seria­lo­wej wer­sji „The End of the F***ing World” powra­ca­ją z kolej­ną ekra­ni­za­cją powie­ści gra­ficz­nej Char­le­sa For­sma­na, czy­li „I Am Not Okay With This”. Man­do i Jer­ry przy­sie­dli do tej­że pro­duk­cji i krót­ko po jej pre­mie­rze zapra­sza­ją na wra­że­nia po pierw­szym sezo­nie. Jak wypa­dli zna­ni z „To” Sophia Lil­lis i Wyatt Oleff? Ile punk­tów stycz­nych znaj­dzie­my pomię­dzy oba adap­ta­cja­mi For­sma­na? Jak wypa­da miks teen-dra­my z wąt­ka­mi para­nor­mal­ny­mi? Czy pierw­szy sezon gra jako całość i ser­wu­je nam satys­fak­cjo­nu­ją­cą opo­wieść? Posłuchajcie!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.