Jurajskie Roztocze

Nastał kolej­ny tydzień, więc Szy­mas tra­dy­cyj­nie już szu­ka nowych pomy­słów na to, jak utrud­nić sobie życie. Tym razem posta­no­wił, że zamiast nor­mal­ne­go pod­ca­stu, zaser­wu­je Wam pod­ca­sto­we com­bo, a więc jed­no nagra­nie, w któ­rym omó­wi dwa zupeł­nie nie­zwią­za­ne ze sobą tek­sty kul­tu­ry. Padło na film i książ­kę. Na Juras­sic World (2015) oraz na Hor­ror na Roz­to­czu. O tym, jak gła­ska­nie umie­ra­ją­cych bron­to­zau­rów odmie­nia życie kor­posz­czu­rów oraz o tym, co wyśnił Łukasz Kieł­ba­sa, posłu­cha­cie tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Juras­sic World: 5:35 – 29:30
Hor­ror na Roz­to­czu: 29:30 – 40:50

Stro­na Pro­jek­tu Hor­ror na Roztoczu
Wiel­ki nie­obec­ny i jego bakalie

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

One thought on “Jurajskie Roztocze

Comments are closed.