Nawiedzone Walentynki

Z oka­zji czter­na­ste­go lute­go Elin i Szy­mas przy­go­to­wa­li dla Was odci­nek tema­tycz­ny, tj. recen­zję dwóch kla­sycz­nych hor­ro­rów walen­tyn­ko­wych. Padło na Valen­ti­ne (2001) oraz My Blo­ody Valen­ti­ne (2009). Przed Wami bli­sko godzin­na dys­ku­sja o kupi­dyn­kach, kilo­fach, parów­kach oraz miło­ści w 2D i 3D! Zapra­sza­my do słu­cha­nia i życzy­my uda­nych Walentynek! =) 
Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Klaudia Dink

http://gleboka-czerwien.blogspot.com/

Fanka filmowego horroru, w szczególności slasherów i found footage. Swoją pasją stara się dzielić na swoim blogu.