Groźna matka

W sto dzie­więć­dzie­sią­tym szó­stym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Adrian Burz z Cine­ma Post Castu oraz Szy­mas roz­ma­wia­ją o gru­ziń­skim kan­dy­da­cie do Osca­ra, tj. o „Groź­nej mat­ce” (2017) Any Uru­sha­dze. Co ten art-houso­wy hor­ror ma do zaofe­ro­wa­nia swo­im widzom? Czy jest to opo­wieść o cho­ro­bie psy­chicz­nej, o sztu­ce czy o roz­pa­da­ją­cych się wię­zach rodzin­nych? A może o fili­piń­skiej odmia­nie upio­ra lub inne­go wam­pi­ra? Kim tak napraw­dę jest Mana­na? Dowie­cie się tego z dzi­siej­sze­go nagra­nia. Miłe­go odsłuchu!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Adrian Burz

http://pelnasala.pl/cinema-post-cast/

Miłośnik X muzy w całej jej okazałości. Rano obejrzy Felliniego, wieczorem "Rekinado", a potem całą noc będzie bronił obu tych produkcji przed hejterami. Stały bywalec festiwali filmowych, kochający odkrywać, co jeszcze kino ma do zaoferowania. Redaktor portalu Pełna sala i współtwórca podcastu Cinema Post Cast.