Dziecko Rosemary

Po skon­su­mo­wa­niu dwóch dość cięż­ko­straw­nych tek­stów kul­tu­ry Szy­mas posta­no­wił przejść na die­tę i się­gnąć po kla­sy­kę. Prze­grze­bał więc zawar­tość swo­jej biblio­tecz­ki i tak tra­fił na Dziec­ko Rose­ma­ry Ira Levi­na. Jeże­li chce­cie wie­dzieć, czy die­ta wyszła mu na dobre, nie zwle­kaj­cie dłu­żej i po pro­stu pobierz­cie dwu­dzie­sty szó­sty Nawie­dzo­ny Pod­cast. Miłe­go odsłuchu!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.