Death Note

W sto czter­dzie­stym siód­mym odcin­ku Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu Szy­mas otrzy­mu­je od swo­je­go shi­ni­ga­mi Man­do „Notat­nik śmier­ci”… tj. film o takim tytu­le do obej­rze­nia na plat­for­mie Net­flix. Jak spraw­dza się „Death Note” w reży­se­rii Ada­ma Win­gar­da? Na ile zacho­wa­no ducha ory­gi­na­łu? Co prze­ję­to z man­gi autor­stwa Tsu­gu­mie­go Ôby i Take­shie­go Oba­ty? Jak wyglą­da che­mia mię­dzy zame­ry­ka­ni­zo­wa­ny­mi wer­sja­mi Ligh­ta i L? A mię­dzy Ligh­tem i Mią? Jak wypa­da Ryuk? Co łączy „Death Note­’a” z „Oszu­kać prze­zna­cze­nie”? Kogo Szy­mas wpi­sał­by do swo­je­go Notat­ni­ka śmier­ci? Tego wszyst­kie­go dowie­cie się z dzi­siej­sze­go epizodu!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.