Czy wierzysz w duchy?

W sto czter­dzie­stym odcin­ku Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu Man­do i Szy­mas roz­ma­wia­ją o… duchach. W peł­nej aneg­dot kon­wer­sa­cji opo­wia­da­my o naszych doświad­cze­niach z nawie­dzo­ny­mi miej­sca­mi, o kon­tak­tach ze zmar­ły­mi bli­ski­mi, sean­sach spi­ry­ty­stycz­nych, tablicz­kach ouija, snach o zębach, spa­da­ją­cych donicz­kach, prze­cho­dze­niu pod dra­bi­ną, prze­są­dach, zabo­bo­nach, wywo­ły­wa­niu demo­nów oraz o Zbysz­ku, Bel­ze­bu­bie i Księ­ży­cu. Nie­za­leż­nie od tego, czy wie­rzy­cie w życie po śmier­ci i świat „po tam­tej stro­nie”, zachę­ca­my Was do odsłu­chu oraz do podzie­le­nia się z nami Waszy­mi pry­wat­ny­mi doświad­cze­nia­mi i prze­my­śle­nia­mi na poru­sza­ny temat.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.