Candyman

W trzy­sta sześć­dzie­sią­tym dru­gim tygo­dniu nada­wa­nia Man­do i Szy­mas wyru­sza­ją do Cabri­ni Gre­en w Chi­ca­go, by spraw­dzić, czy bada­nia Helen Lyle mia­ły sens i czy legen­da Can­dy­ma­na prze­trwa­ła pró­bę cza­su. Gdzie został nagra­ny ten pod­cast? W jaki spo­sób Nia DaCo­sta nawią­zu­je do „Can­dy­ma­na” Rose’a z 1992? Na ile prze­ra­ża­ją­ca jest tutej­sza figu­ra potwo­ra? Czy jest to typo­wa pro­duk­cja sygno­wa­na nazwi­skiem Peele­go? Jakie są szan­se na sequ­ele roz­bu­do­wu­ją­ce tę – do nie­daw­na mar­twą – fran­czy­zę? Czy Tony Todd powró­cił? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.