Wiadomości z Martwej Strefy – 004 – 08. 2011

Audy­cja pod­su­mo­wu­ją­ca wyda­rze­nia i new­sy z sierp­nia 2011:

Książ­ki: „Dal­las 63”, „Mrocz­na Wie­ża”, „Jest Legen­dą”. „Wiatr przez dziur­kę od klu­cza”, „Cujo” | Komik­sy: „Dark Tower Omni­bus”, „The Night Has Come” | Fil­my: „Worek kości”, „Mrocz­na Wie­ża”, „Pod kopu­łą”, „A Night at the Movies”, „Bastion”, „Chil­dren of the Corn: Gene­sis”, „11/22/63”, „Loc­ke & Key” | Cie­ka­wost­ki: Harvey Award, „The Dune”,zła­ma­ne drze­wo ze „Ska­za­nych na Shaw­shank”, „Ska­za­ni na Shaw­shank” w Teatrze Syrena.

Pro­jekt, do któ­re­go zapra­szam w koń­ców­ce odcin­ka to kombinat.gniazdoswiatow.net

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.