Zeno Clash

Szy­mas powra­ca z recen­zją gry, któ­rej prze­te­sto­wa­nie odkła­dał przez dłu­gi, dłu­gi czas. W koń­cu jed­nak się­gnał po nią i bar­dzo szyb­ko dał się ocza­ro­wać. Mowa o Zeno Clash – sur­re­ali­stycz­nej i gro­te­sko­wej, oni­rycz­nej i schi­zo­wej bija­ty­ce FPP autor­stwa stu­dia ACE Team, któ­ra zadzi­wi Was nie tyl­ko war­stwą audio­wi­zu­al­ną i fabu­łą, ale i grywalnością.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.