Wiadomości z Martwej Strefy – 040 – 08. 2014

W sto sześć­dzie­sią­tym pierw­szym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z sierp­nia 2014 r.

Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:


00:00 – 01:27 – Wstęp


01:28 – 14:06 – Blok książkowy

Prze­bu­dze­nie (pol­ska okład­ka, pol­ska ani­mo­wa­na wer­sja okład­ki), Życie i cza­sy Ste­phe­na Kin­ga, Łow­ca snów (kon­kurs), Wyda­nie rocz­ni­co­we Chud­sze­go (okład­ka, ilu­stra­cje: 01 | 02 | 03 | 04).


komik­sy

The Dark Tower. The Pri­so­ner (pierw­sze 7 stron zeszy­tu #1, wariant okład­ko­wy zeszy­tu #1, okład­ka zeszy­tu #4, okład­ka zeszy­tu #5)


14:29 – 30:23 – Blok filmowy

A Good Maria­ge (pla­kat, tra­iler), Big Dri­ver (teaser, zdję­cia: 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06), Haven (tra­iler 5. sezo­nu, okład­ka dvd z 4. sezo­nem, okład­ka komik­su Haven: In the Begin­ning), wrze­sień mie­sią­cem Ste­phe­na Kin­ga w tele­wi­zji Enco­re (rekla­ma), Horns (bry­tyj­skie pla­ka­ty: 01 | 02 | 03, bry­tyj­ski tra­iler), Google Han­go­ut z Joe Hil­lem (roz­mo­wa na żywo, gra­ficz­ka), Fin­ding Your Roots (rekla­ma, frag­ment)


30:24 – 45:30 Ciekawostki

ALS Ice Buc­ket Chal­len­ge (Jer­ry, J.J. Abrams, Dave Grohl, Ste­phen King)


45:31 – 58:29 Blok Sku­ry

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.