Z sąsiadką o… Robercie Eggersie

Pod­czas wie­czor­ne­go spa­ce­ru Sku­ra ze swo­ją Sąsiad­ką roz­ma­wia­ją o ostat­nim fil­mie Egger­sa „Wiking”, a tak­że o całej jego twór­czo­ści. Czy „Wiking” lepiej spraw­dza się w kinie czy na małym ekra­nie? Jak wspo­mi­na­my „Wiedź­mę” oraz mono­chro­ma­tycz­ną „Latar­nię” – o tym dowie­cie się z wie­czor­ne­go nagra­nia w polu, gdzie wokół lata­ły już świetliki!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.