Star Wars: Battlefront. Kompania Zmierzch

Galak­tycz­ne Impe­rium wciąż trwa. Mimo znisz­cze­nia prze­ra­ża­ją­cej Gwiaz­dy Śmier­ci przez Sojusz Rebe­lian­tów, jego tyra­nia wciąż sze­rzy się w galak­ty­ce. Słu­żą­cy pod roz­ka­za­mi Impe­ra­to­ra i Dar­tha Vade­ra eli­tar­ny, dzia­ła­ją­cy jak jeden mąż, oddział sztur­mow­ców tłu­mi nie­po­ko­je i nisz­czy opor­nych. Ale na świa­tach takich jak Sul­lust, Coy­er­ti, Haido­ra Pri­me i innych, siły rebe­lian­tów wciąż wal­czą z Impe­rium, pra­gnąc z całe­go ser­ca dać nadzie­ję na to, że uda się powstrzy­mać potęż­ną machi­nę wojenną…

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.