Z sąsiadką o… Oppenheimerze i troszkę o Barbie

Miło poga­wę­dzić z sąsiad­ką, na dział­ce. Do takiej sen­nej atmos­fe­ry Was zapra­sza­my! Choć temat cięż­ki to roz­mo­wa była na luzie, przy­ja­ciel­ska i sąsiedz­ka. Zaparz­cie sobie her­bat­ki, aby powró­cić do wiel­kie­go kino­we­go hitu Nola­na, czy­li „Oppen­he­ime­ra”.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.