The Superior Spider-Man. Lud goblinów (tom 7)

Reszt­ki świa­do­mo­ści Pete­ra Par­ke­ra dry­fu­ją w umy­śle Otto Octa­viu­sa pośród ostat­nich wspól­nych wspo­mnień boha­te­ra i zło­czyń­cy. W tym samym cza­sie Zie­lo­ny Goblin fina­li­zu­je swój plan ata­ku na Nowy Jork, a na uli­cach poja­wia­ją się stwo­rze­ni przez Alche­max na zle­ce­nie bur­mi­strza Jame­so­na Spi­der-Zabój­cy. Paję­cza wyspa zosta­je znisz­czo­na, spi­der-boty są śle­pe na prze­stęp­stwa popeł­nia­ne na gobli­ny, bli­scy Spi­der-Mana są w niebezpieczeństwie.

Czy Otto oka­że się god­ny mia­na Lep­sze­go Spi­der-Mana? A może Zie­lo­ny Goblin odnie­sie osta­tecz­ne zwy­cię­stwo? Co w tej histo­rii robi Ben Urich? Czy Peter Par­ker powró­ci? Jakie kon­se­kwen­cje dla uni­wer­sum AS‑M będzie mia­ła seria Supe­rior? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.