The Amazing Spider-Man. Preludium do Spiderversum (tom 2)

W cza­sie gdy Peter Par­ker wraz z Ms Marvel sta­ją do wal­ki z kosmicz­nym prze­ciw­ni­kiem, Otto Octa­vius jako Supe­rior Spi­der-Man, pró­bu­jąc wró­cić z roku 2099 do teraź­niej­szo­ści, natra­fia na zwło­ki Spi­der-Manów z innych wymia­rów. Wyglą­da na to, że Dzie­dzi­czą­cy roz­po­czę­li Wiel­kie Łowy.

Ilu Spi­de­rów poja­wi się w tym albu­mie? Jak oce­nia­my gościn­ny występ Ms Marvel? Czy cie­szy nas tak rychły powrót Dock Ocka jako Lep­sze­go Spi­der-Mana? Czy tom ten spraw­dza się jako wpro­wa­dze­nie do wiel­kie­go even­tu? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.