Star Wars Komiks – Gwiezdne Wojny: Walka na Księżycu Przemytników

Ostat­nio nad­ro­bi­li­śmy zale­gło­ści, a dziś zata­cza­my koło i powra­ca­my do głów­nej, marve­low­skiej serii z uni­wer­sum, czy­li Star Wars Jaso­na Aaro­na. Zapra­sza­my zatem razem z Man­do z pod­ca­stu Radio SK oraz świe­żo sfor­ma­li­zo­wa­ne­go Kon­glo­me­ra­tu Pod­ca­sto­we­go na pod­cast. Dowie­cie się jak roz­wią­za­no kon­tro­wer­syj­ny clif­fhan­ger z pierw­sze­go tomu, jakie nowe dys­ku­syj­ne roz­wią­za­nia zapro­po­no­wał Aaron, jak wypa­da pierw­szy one­shot włą­czo­ny do głów­nej serii i czy nowi rysow­ni­cy dali radę. A dodat­ko­wo dys­ku­tu­je­my przy­szłość Star Wars Komiks w Pol­sce, któ­re to kwe­stie przed­sta­wi­cie­le Egmon­tu w ostat­nim cza­sie zasygnalizowali.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Jerry’s Tales. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.