Świąteczne filmy Netfliksa cz. 3

Jer­ry nie­ste­ty nie dał cza­so­wo rady nagrać kolej­ne­go odcin­ka o świą­tecz­nych fil­mach Net­flik­sa, ale na szczę­ście nie ma tego złe­go, co by na dobre nie wyszło. I tak Man­do ura­to­wał sytu­ację ser­wu­jąc omó­wie­nie kolej­nej por­cji tytu­łów stre­amin­go­we­go gigan­ta (z małym dodat­kiem), tym razem sku­pia­jąc się na fil­mach familijnych. 

W dzi­siej­szym odcin­ku oma­wia­ne są filmy:

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.