Green Town: Słoneczne wino

Sku­ra wraz z Rafa­łem z pod­ca­stu Stre­fy Mro­ku oma­wia­ją dziś „Sło­necz­ne wino” z tomu „Gre­en Town” Raya Brad­bu­re­go. Wyda­ny tom zawie­ra trzy powie­ści i zbiór opo­wia­dań, któ­ry uzu­peł­nia wła­śnie „Sło­necz­ne wino” – opo­wieść o mło­dzień­czych latach grup­ki chłop­ców. Dla kogo jest to lek­tu­ra i jak wypa­da na tle takich powie­ści jak „Let­nia noc” Dana Sim­mon­sa lub „To” Ste­phe­na Kin­ga – o tym w dzi­siej­szym duecie. Zapraszamy!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.