Filmy zimowe cz. 56

Sku­ra zapra­sza na kolej­ną odsło­nę Fil­mów zimo­wych. W tym odcin­ku opo­wia­da o two­rach kul­tu­ry, któ­re za dar­mo są dostęp­ne na Waszych smart­fo­nach, oprócz plan­szów­ki „Lhot­se”, czy­li dodat­ku do gry „K2”.

  • Lhot­se (2018)
  • Pta­sia Stre­fa i dwa odcin­ki „ZIMOWI GOŚCIE”: Pierw­szy i dru­gi.
  • Echa Leśne i „Leśni Moca­rze” doku­ment z Kry­sty­ną Czu­bów­ną do obej­rze­nia tutaj
  • Obra­zy Bar­ba­ry Peir­son dostęp­ne na jej Insta­gra­mie, oraz pod tym postem

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.