Scream: Resurrection

Po czte­rech fan­ta­stycz­nych fil­mach i dwóch sezo­nach dobre­go seria­lu, przy­szedł czas na reak­ty­wa­cję fran­czy­zy „Krzy­ku”. Trzy lata po decy­zji wło­da­rzy sta­cji MTV o rebo­ocie serii, kanał VH1 wra­ca z trze­cim krót­szym sezo­nem, nową eki­pą oraz histo­rią i boha­te­ra­mi bez związ­ku z wcze­śniej­szy­mi odsło­na­mi „Krzy­ku”. W ramach pod­ca­stin­gu misyj­ne­go „oglą­da­my aby­ście wy nie musie­li”, Man­do poświę­cił trzy wie­czo­ry swo­je­go urlo­pu na zmie­rze­nie się z seria­lem „Scre­am: Resur­rec­tion”. Z dzi­siej­sze­go pod­ca­stu dowie­cie się czy była to dobra decyzja.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.