Sandman. Senni Łowcy

W ramach wzno­wień serii „Sand­man” oraz jej spin-offów, otrzy­ma­li­śmy nie­daw­no na naszym ryn­ku tytuł nie­ty­po­wy. „Sand­man. Sen­ni Łow­cy” to bowiem adap­ta­cja książ­ki napi­sa­nej przez Neila Gaiman, a zilu­stro­wa­nej przez Yoshi­ta­kę Ama­no, któ­rą stwo­rzył P. Cra­ig Rus­sell. Gaiman wykre­ował na kar­tach książ­ki opo­wieść o bud­dyj­skim mni­chu i lisi­cy, któ­ra poda­na jest niczym japoń­ska legen­da, a Rus­sell stwo­rzył w swej adap­ta­cji rysun­ki w kli­ma­cie japoń­skich drze­wo­ry­tów. Ale czy to coś wię­cej niż cie­ka­wost­ka dla kom­ple­ci­stów utwo­rów z „Sand­ma­nem” w tytu­le? O tym poroz­ma­wia­li w wir­tu­al­nym stu­dio Misty i Jerry.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.