Road House

Goto­wi na solid­ną por­cję adre­na­li­ny i humo­ru? Kobie­ty eks­plo­ata­cji czy­li Mar­ta i Bogu­sia tym razem skrę­ca­ją w kie­run­ku nowo­ści, po to by wybrać się z Dal­to­nem na Flo­ry­dę. Ile zło­li na metr kwa­dra­to­wy mie­ści nowy bar? Co szyb­ciej pada: cio­sy czy one­li­ne­ry? Pyta­nia się mno­żą, odpo­wie­dzi brak, bo w nowym Wyki­daj­le, czy raczej Road House, nie o fabu­łę cho­dzi! Rema­ke kul­to­we­go akcyj­nia­ka z lat osiem­dzie­sią­tych roz­grzał dziew­czy­ny do czer­wo­no­ści, więc czuj­cie się ostrze­że­ni! Burz­li­wa dys­ku­sja krę­ci się wokół pro­ble­mów z rema­ke­’a­mi, kobie­ta­mi i odbior­ca­mi oraz nowe­go rodza­ju męsko­ści w kinie akcji, zarów­no po stro­nie pro­ta­go­ni­sty jak i szwarc­cha­rak­te­ru. Ubierz­cie więc kwie­ci­ste koszu­le, fio­le­to­we leg­gin­sy i sia­daj­cie przy barze. Drin­ki podano!

Bogu­się i Mar­tę może­cie wspie­rać wir­tu­al­ną kawą tutaj.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.