Moon Knight. W noc (tom 3)

Gdy w Nowym Jor­ku poja­wia­ją się duchy, coś lub ktoś zagry­wa boga­czy, najem­ni­cy i sek­cia­rze skła­da­ją ofia­ry bóstwom i anio­łom, a spod łóż­ka wycho­dzi Czar­ny Lud, Moon Kni­ght ma peł­ne ręce robo­ty.

Co łączy pięć histo­rii napi­sa­nych przez Cul­le­na Bun­na oraz zilu­stro­wa­nych przez Rona Ackin­sa i Ger­ma­na Per­al­tę? Czy Moon Kni­ght a.k.a. Marc Spec­tor to nadal zło­żo­na postać o wie­lu twa­rzach? Jak kon­wen­cja hor­ro­ru pasu­je do przy­gód wysłan­ni­ka Boga Księ­ży­ca? Posłu­chaj­cie.

Komik­s „Moon Kni­ght. W noc” może­cie kupić w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.