Masters of the Universe: Revelation. Część 1

Kie­dy poja­wi­ły się pierw­sze zapo­wie­dzi tego seria­lu, chy­ba nikt z nas nie wyka­zał nim zain­te­re­so­wa­nia. Ot kolej­ny powrót po latach do zna­nej mar­ki. Tym­cza­sem kie­dy w pią­tek 23 lip­ca Net­flix udo­stęp­nił pierw­sze pięć odcin­ków „Masters of the Uni­ver­se: Reve­la­tion” posta­no­wi­li­śmy jed­nak spraw­dzić jak Kevin Smith i spół­ka pora­dzi­li sobie z nową inkar­na­cją iko­nicz­nych posta­ci. A pora­dzi­li sobie… w zaska­ku­ją­cy spo­sób. Na tyle, że aby poroz­ma­wiać o cało­ści zde­cy­do­wa­li­śmy się na solid­ną sek­cję spo­ile­ro­wą. W wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się Misty, Man­do i Jer­ry i opo­wie­dzą Wam dziś o swo­ich wra­że­niach z tej produkcji.

Stre­fa spo­ile­ro­wa: 00:20:34

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.