Nocne. Cz. 1

W trzy­sta pięć­dzie­sią­tym dru­gim tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas wle­wa­ją do egzy­sten­cjal­nych szkla­nek małe „Noc­ne” ciem­ne i zanu­rza­ją się w wyobraź­ni Paw­ła Matei. Co wyróż­nia wyda­ny przez Wydaw­nic­two IX debiut redak­to­ra Car­pe Noc­tem? Jaki poziom lite­rac­ki pre­zen­tu­ją pierw­sze czte­ry opo­wia­da­nia? Co łączy Hymn o per­le, Looney Tunes i „Mało rymów”? Przed jakim zada­niem stoi boha­ter „Ktoś powi­nien coś z tym zro­bić”? Na czym pole­ga tytu­ło­wy „Sady­stycz­ny maso­wy mord”? Dla­cze­go porów­nu­je­my „Chro­bot, któ­ry mnie kocha” do obra­zu lub kina 4D? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.