Pixel Puzzles Ultimate

Jakiś czas temu Szy­mas zapra­gnął poświę­cić tro­chę cza­su na ukła­da­nie puz­zli, jed­nak los odro­bi­nę pokrzy­żo­wał mu pla­ny. Dla­cze­go nie uda­ło mu się zre­ali­zo­wać marzeń o ukła­da­nia Cthul­hu oraz czy cyfro­wa alter­na­ty­wa w posta­ci Pixel Puz­zles Ulti­ma­te oka­za­ła się wystar­cza­ją­co dobra, by na sta­łe zastą­pić „praw­dzi­we puz­zle”? O tym prze­ko­na­cie się w trak­cie odsłu­chu tego podcastu.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.