Berberian Sound Studio

To już trzy­dzie­sty pią­ty Nawie­dzo­ny Pod­cast! Co tym razem zgot… tj. zmon­to­wał Wam Szy­mas? Otóż audy­cję dźwię­ko­wą o fil­mie o dźwię­ku, fil­mie i dźwię­ku w fil­mie. Dokład­niej rzecz ujmu­jąc będzie to peł­na dygre­sji, dźwię­ków i dygre­sji dys­ku­sja na dwa gło­sy. A że dru­gim gło­sem jest Żar­łok, to w czę­ści spo­ile­ro­wej, poza rzu­ca­niem dygre­sji, tra­dy­cyj­nie już sta­ra­my się zro­zu­mieć, co twór­ca fil­mu miał na myśli 😉 
47:47 – 01:05:08 Stre­fa intrepretacyjno-spoilerowa
Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.