Bez końca

Czy dzie­ło wyda­ne pod tytu­łem „Bez koń­ca” ma koniec? Czy moż­na czy­tać je bez koń­ca? A może moż­na mówić o nim bez koń­ca? Czy poniż­szy pod­cast moż­na pusz­czać w kół­ko, bez koń­ca?! Z koń­cem czy bez, roz­pocz­nij słu­cha­nie wci­ska­jąc guzik PLAY.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.