Hobbit Niezwykła Podróż – przedpremiera

Zapra­szam do rela­cji z moje­go wypa­du na przed­pre­mie­ro­wy seans Hob­bi­ta, nie­ja­kie­go Pete­ra Jack­so­na. Nie jest to recen­zja, a rela­cja „na szyb­ko” z samej wyprawy!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.