Laurie

W maju bie­żą­ce­go roku Ste­phen King zaser­wo­wał swo­im fanom małą nie­spo­dzian­kę i wypu­ścił dar­mo­we opo­wia­da­nie zaty­tu­ło­wa­ne „Lau­rie”. Ku nasze­mu zasko­cze­niu już od czerw­ca, dzię­ki współ­pra­cy wydaw­nic­twa Pró­szyń­ski i sk‑a oraz ser­wi­su lubimyczytac.pl, może­my prze­czy­tać ten­że tekst rów­nież po pol­sku. Zapra­sza­my do lek­tu­ry (o tu), a potem na naszą krót­ką roz­mo­wę na temat „Lau­rie” oraz tego jak my zapa­tru­je­my się na tego rodza­ju niespodzianki.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.