Filmy zimowe cz. 71

Mono­te­ma­tycz­ny odci­nek Fil­mów zimo­wych o „Twar­dzie­lu”, któ­ry w komik­sie kana­dyj­skie­go arty­sty poka­zu­je jak odpu­ścić i wygrać. Dziś o cie­ka­wym komik­sie, któ­re­go akcja toczy się na pery­fe­riach: las, cha­ta w lesie, zamar­z­nię­te jezio­ro. Czy taka sce­ne­ria sprzy­ja detok­so­wi? Czy tytu­ło­wy twar­dziel zdo­ła ura­to­wać zdro­wie i przy­szłość swo­jej sio­stry? Oraz o tym jak prze­szłość wpły­wa i robi z ludzi ZIMNYCH twardzieli.

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.