Filmy wakacyjne cz. 21

Jeste­ście spra­gnie­ni cie­płe­go słoń­ca na pla­ży i wido­ku latar­ni w tle? Ten odci­nek jest dla Was! Sku­ra ser­wu­je zestaw zabój­czy niczym pia­sek na pla­ży, któ­ry może pożreć Was żyw­cem! Przed mor­der­czym pia­skiem nie uciek­niesz do dom­ku na pla­ży, a na wybrze­żu gra­su­ją pira­ci pra­gną­cy zabić, by tyl­ko zdo­być swo­je zło­to. Odci­nek miód, pla­ża i malina!

  • Kor­nel Maku­szyń­ski – opo­wia­da­nie „Podróż do Sopo­tu – opo­wia­da­nie naiwne”
  • Blo­od Beach (1980)
  • Beach House (2019)
  • The Vani­shing aka The Keepers (2018)
  • Light betwe­en the oce­ans (2016)
  • Hono­ra­ble men­tion: Hen­ryk Sien­kie­wicz „Latar­nik”

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.