Wiadomości z Martwej Strefy – 044 – 12. 2014

W sto sie­dem­dzie­sią­tym siód­mym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z grud­nia 2014 r.

Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:


00:00 – 01:57 – Wstęp


01:58 – 27:18 – Blok książkowo-komiksowo-filmowy

Rok wil­ko­ła­ka, Komór­ka, Fin­ders Keepers (okład­ka bry­tyj­ska), Pokło­sieDark Scre­ams: Volu­me One,Dark Tower: House of Cards #1, Horns (DVD, BR)


23:44 – 24:13 Wstaw­ka Szymasa


27:19 – 32:02 – Inne i Ciekawostki

Stro­na Roc­ky­’e­go Wooda, Hor­ror Block (stro­na, unbo­xing gru­dnio­wej pacz­ki)


32:03 – 34:47 – Posta­no­wie­nia noworoczne


34:48 – 53:49 Wstaw­ka Skury


53:50 – 54:13 Zapo­wiedź kolej­ne­go odcinka

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.