Doctor Who. Wild Blue Yonder

Pierw­szy odci­nek po powro­cie Rus­sel­la T. Davie­sa do roli show­run­ne­ra „Docto­ra Who” napa­wał nas opty­mi­zmem co do dal­sze­go cią­gu spe­cjal­nej, rocz­ni­co­wej try­lo­gii. Tym chęt­niej się­gnę­li­śmy po dru­gi seg­ment, czy­li „Wild Blue Yon­der”. Man­do, Misty oraz Jer­ry dys­ku­tu­ją dziś o tym jak pre­zen­tu­je się kolej­ny hor­ro­ro­wy odci­nek w histo­rii seria­lu, oce­nia­ją jak w tej kame­ral­nej histo­rii pora­dzi­li sobie Cathe­ri­ne Tate i David Ten­nant i roz­ma­wia­ją o tym na ile speł­nił on nasze ocze­ki­wa­nia. Zapra­sza­my do odsłuchu.

Stre­fa spo­ile­ro­wa: 00:09:25

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.