Doctor Who. Gwiezdna bestia

Zakoń­czy­li­śmy przy­go­dę z trzy­na­stą Dok­tor i tym samym poże­gna­li­śmy erę Chri­sa Chib­nal­la. Ale coś się koń­czy, coś się zaczy­na. Na sześć­dzie­się­cio­le­cie seria­lu, twór­cy posta­no­wi­li zaser­wo­wać widzom trzy­od­cin­ko­wy event oraz kil­ka powro­tów. Ku zasko­cze­niu chy­ba wszyst­kich do roli Dok­to­ra powró­cił David Ten­nant, jego towa­rzysz­ką w ramach odcin­ków spe­cjal­nych zosta­ła ponow­nie Don­na Noble, czy­li Cathe­ri­ne Tate, a w roli show­run­ne­ra – przy dość powszech­nej eks­cy­ta­cji – wró­cił Rus­sell T. Davies. Ale to nie koniec zmian. Iko­nicz­na pro­duk­cja BBC połą­czy­ła siły z kor­po­ra­cją Disneya! Co z tego wyszło? Czy nowe otwar­cie speł­ni­ło nasze ocze­ki­wa­nia i nastro­iło nas pozy­tyw­nie na przy­szłość? Posłu­chaj­cie dys­ku­sji Man­do, Misty­’e­go i Jerry’ego. 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.