Doctor Who. Chichot

Czas domknąć try­lo­gię Rus­sel­la T. Davie­sa na sześć­dzie­się­cio­le­cie „Docto­ra Who”. Dwa pierw­sze odcin­ki nastro­iły nas do sean­su bar­dzo pozy­tyw­nie, ale zasta­na­wia­li­śmy się czy twór­cy będą w sta­nie utrzy­mać poziom i w jed­nym odcin­ku dobrze roze­grać powrót zło­czyń­cy z prze­szło­ści Dok­to­ra (Zabaw­ka­rza), roz­sta­nie z Wład­cą cza­su w kre­acji Ten­nan­ta oraz wpro­wa­dze­nie nowe­go Dok­to­ra. Na ile się to uda­ło, jakie mamy pierw­sze wra­że­nia po spo­tka­niu z pięt­nast­ką i jak cało­ścio­wo oce­nia­my rocz­ni­co­wą try­lo­gię posłu­cha­cie w dzi­siej­szej dys­ku­sji Man­do, Misty­’e­go i Jer­ry­’e­go. I nie tyl­ko, bo w ramach nie­spo­dzian­ki na koniec odcin­ka poja­wi się jesz­cze mło­dy Hubert. Zapraszamy.

Stre­fa spo­ile­ro­wa: 00:19:26

Oce­na try­lo­gii odcin­ków spe­cjal­nych przez syna Jer­ry­’e­go: 00:39:57

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.