Moonfall

Tajem­ni­cza siła wyrzu­ca Księ­życ z jego orbi­ty i tym samym kie­ru­je go na kurs koli­zyj­ny z Zie­mią. Tyl­ko trój­ka śmiał­ków rozu­mie, co tak wła­ści­wie się dzie­je i pró­bu­je ura­to­wać świat przez zagładą.

Czy „Moon­fall” Rolan­da Emme­ri­cha to ulti­ma­te guil­ty ple­asu­re? Jak nud­na może być apo­ka­lip­sa? Czym są mega­struk­tu­ry? Jak wyglą­da­ją rela­cje rodzin­ne głów­nych boha­te­rów fil­mu? Co na ekra­nie robi Donald Suther­land? Jak w eks­tre­mal­nych warun­kach spraw­dza­ją się samo­cho­dy mar­ki Lexus? Czy księ­życ po pro­stu spad­nie, czy może jed­nak nam pomo­że? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.