Legendy VHS 3: Samurai Cop

Po dłu­giej prze­rwie wra­camy do cyklu Legendy VHS, któ­rego trze­cia odsłona jest audy­cją o tyle wyjąt­kową, że gościnną. Mando po raz pierw­szy wystą­pił w pod­ca­ście Rafała Siciń­skiego Brzuch wie­lo­ryba. Na warsz­tat poszedł film tak  cha­rak­te­ry­styczny dla epoki kaset, że pod­cast został u nas nie­for­mal­nie zakla­sy­fi­ko­wany do cyklu zapo­cząt­ko­wa­nego przed rokiem przez Jerry’ego. Ponadto w audy­cji wie­lo­krot­nie poru­szane są tematy poka­zów video (zarówno tych aktu­al­nych jak i z lat osiem­dzie­sią­tych). Zapra­szamy Was na sza­loną jazdę pełną kiep­skich pości­gów, nud­nych scen akcji, drę­twych dia­lo­gów, tra­gicz­nego aktor­stwa, złego dub­bingu, kosz­mar­nych dokrę­tek, ale i cał­kiem nie­złych scen łóż­ko­wych 🙂

Pomocne linki (zale­camy kli­kać na bie­żąco, gdy o danej rze­czy mówimy):

Uwaga! W pod­ca­ście padają wul­ga­ry­zmy.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Brzuch wie­lo­ryba. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Rafał Siciński

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.