Pirania 3dd

Kon­ty­nu­acja „Pira­nii 3D” hor­ro­ru kome­dio­we­go, któ­ry gościł w kinach w 2010. Rok po wyda­rze­niach nad jezio­rem Vic­to­ria, spra­gnio­ne krwi pira­nie prze­do­sta­ją się do nowo otwar­te­go par­ku wod­ne­go i mają ocho­tę na jesz­cze wię­cej, jesz­cze bar­dziej ponęt­nych i jesz­cze bar­dziej nagich ciał. Dla impre­zu­ją­cych tu mło­dych ludzi kac będzie napraw­dę naj­mniej­szym problemem…

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.