Wiadomości z Martwej Strefy – 051 – 07. 2015

W dwie­ście pią­tym odcinku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swoją serię, w któ­rej pod­su­mo­wuję kolejne mie­siące pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z lipca 2015 r.

Spis tre­ści i przy­datne linki:


00:00 – 01:38 – Wstęp


01:39 – 13:45 – Blok książ­kowo-komik­sowy

Bazar złych snów (okładka, szkic i gra­fika)

07: 07 – 13:45 – Komiksy:
Słu­cho­wi­sko Locke & Key, Hill, Rodri­guez i Bode Locke, The Dark Tower: The Dra­wing of the Three. The Lady of Sha­dows (okładka zeszytu #2, szkice i pro­jekty postaci)


13:59 – 26:30 – Blok fil­mowy

Dal­las ’63 (Josh Duha­mel, Ste­phen King, James Franco, J.J. Abrams i Chri­stine na pla­nie: 01 | 02 | 03| 04), Lśnie­nie (Let­nia Aka­de­mia Fil­mowa, Let­nie Tanie Kino­bra­nie)


26:31 – 32:32 Wstawka Szy­masa


33:01 – 42:05 – Cie­ka­wostki

Ste­phen King pod­pi­suje książki w Bri­gh­ton (zdj 01 | zdj 02), Hor­ror Block (mail z infor­ma­cją, news na face­bo­oku, strona Hor­ror Block)


42:06 – 50:10 Pod­ca­stowe pod­su­mo­wa­nie Skury


50:19 – 51:11 Zapo­wiedź 206. odcinka Radia SK

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.