Rok z Konglomeratem podcastowym

Coś się koń­czy, coś się zaczy­na. 16 czerw­ca 2016 roku ogło­si­li­śmy otwar­cie Kon­glo­me­ra­tu Pod­ca­sto­we­go, tj. plat­for­my zbie­ra­ją­cej wów­czas oko­ło 700 naszych audy­cji oraz będą­cej doce­lo­wo spad­ko­bier­cą Kom­bi­na­tu, a więc miej­scem, w któ­rym mogli­by­śmy swo­bod­nie opo­wia­dać o sze­ro­ko poję­tej popkul­tu­rze i tema­tach pokrew­nych. 16 czerw­ca 2016 nikt z nas nie spo­dzie­wał się, że kolej­ny rok przy­nie­sie nam ponad 365 nowych audy­cji liczą­cych łącz­nie kil­ka­set godzin, dzie­siąt­ki gości, licz­ne koope­ra­cje, pod­ca­so­we even­ty oraz nową człon­ki­nię redak­cji. Dziś, 16 czerw­ca 2017 spo­ty­ka­my się całą redak­cyj­ną piąt­ką, by pod­su­mo­wać minio­ne 52 tygo­dnie, odnieść się do naszych nowo­rocz­nych posta­no­wień oraz by podzie­lić się z Wami pla­na­mi na kolej­ny rok. Dzię­ku­je­my, że jeste­ście tu teraz z nami. I tra­dy­cyj­nie już zapra­sza­my do odsłuchu.

 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.