Cujo

W pobliżu Castle Rock – spo­koj­nego mia­steczka w sta­nie Maine – czai się potwór… Cujo, olbrzymi pies, jest przy­ja­znym stwo­rze­niem… do czasu, aż w pogoni za kró­li­kiem wpada do kry­jówki zara­żo­nych wście­kli­zną nie­to­pe­rzy. Wal­cząc z nie­zro­zu­mia­łymi zmia­nami, które w nim zacho­dzą, chore zwie­rzę stop­niowo zamie­nia się w psa-mor­dercę. Ata­kuje swo­jego wła­ści­ciela, ter­ro­ry­zuje kobietę i jej syna uwię­zio­nych w zepsu­tym samo­cho­dzie. Dla miesz­kań­ców Castle Rock star­cie z Cujo będzie próbą ich czło­wie­czeń­stwa.

W dzi­siej­szej audy­cji roz­po­czy­namy dys­ku­sję na temat „Cujo”. Roz­po­czy­namy od książki a doce­lowo, w nie­da­le­kiej przy­szło­ści, przej­dziemy do jej ekra­ni­za­cji. Dzi­siej­szym gościem jest Filip „Filippo” Bobryk – autor bloga Anti-Expert Hor­ror Blog.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.