The Strain

Tajem­ni­czy wirus z książ­ko­we­go cyklu, któ­ry od zawsze miał być try­lo­gią, powra­ca po raz trze­ci do audy­cji, w któ­rej począt­ko­wo miał zago­ścić tyl­ko raz. W osiem­na­stym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Szy­mas mści się na del Toro i Hoga­nie za wszyst­kie krzyw­dy, któ­re mu wyrzą­dzi­li, i oma­wia powieść Wirus, pier­wo­wzór komik­su i seria­lu The Stra­in.

UWAGA: 29:05 – 52:54: Stre­fa Spoilerowa

W zajaw­ce nowe­go odcin­ka wyko­rzy­sta­no utwór „Chan­ter” Kevin Mac­Le­od (incompetech.com). Cre­ati­ve Com­mons: By Attri­bu­tion 3.0.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.