Upiorna Noc Halloween

W pięć­dzie­sią­tym trze­cim Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście, który otwiera drugi rok regu­lar­nego nada­wa­nia, dwóch wyrost­ków składa Szy­ma­sowi nie­za­po­wie­dzianą wizytę. Ten zaś zapra­sza chłop­ców o dzi­wacz­nych pseu­do­ni­mach (Jerry i Mando) do swo­jego miesz­ka­nia, czę­stuje sło­dy­czami i pro­po­nuje wspólne nagry­wa­nie pod­ca­stu o bodaj naj­lep­szym hor­ro­rze, jaki tylko można obej­rzeć w Hal­lo­ween, czyli o Trick «r Treat (2007) w reży­se­rii i ze sce­na­riu­szem Micha­ela Dougherty’ego. Nie­zna­jomi mało­laci godzą się wziąć udział w nagra­niu, które z oczy­wi­stych powo­dów nie może zakoń­czyć się dobrze…

Film krót­ko­me­tra­żowy Season’s Gre­etings
Hal­lo­we­enowe RSK 2015
Hal­lo­we­enowe RSK 2014
Hal­lo­we­enowe żTV

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.