Upiorna Noc Halloween

W pięć­dzie­sią­tym trze­cim Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście, któ­ry otwie­ra dru­gi rok regu­lar­ne­go nada­wa­nia, dwóch wyrost­ków skła­da Szy­ma­so­wi nie­za­po­wie­dzia­ną wizy­tę. Ten zaś zapra­sza chłop­ców o dzi­wacz­nych pseu­do­ni­mach (Jer­ry i Man­do) do swo­je­go miesz­ka­nia, czę­stu­je sło­dy­cza­mi i pro­po­nu­je wspól­ne nagry­wa­nie pod­ca­stu o bodaj naj­lep­szym hor­ro­rze, jaki tyl­ko moż­na obej­rzeć w Hal­lo­we­en, czy­li o Trick «r Tre­at (2007) w reży­se­rii i ze sce­na­riu­szem Micha­ela Dougher­ty­’e­go. Nie­zna­jo­mi mało­la­ci godzą się wziąć udział w nagra­niu, któ­re z oczy­wi­stych powo­dów nie może zakoń­czyć się dobrze…

Film krót­ko­me­tra­żo­wy Seaso­n’s Greetings
Hal­lo­we­eno­we RSK 2015
Hal­lo­we­eno­we RSK 2014
Hal­lo­we­eno­we żTV

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.