Halloween Special 2015

W dzi­siej­szej spe­cjal­nej, hal­lo­we­eno­wej audy­cji roz­ma­wia­my w trzy­oso­bo­wym skła­dzie. Man­do, Sku­ra i Szy­mas oma­wia­ją listę swo­ich ulu­bio­nych hor­ro­ro­wych scen z ekra­ni­za­cji tek­stów Ste­phe­na Kin­ga. Sta­ra­li­śmy się raczej kłaść nacisk  na nasze odczu­cia pod­czas oglą­da­nia. Audy­cja jest peł­na dygre­sji i wie­lu auto­bio­gra­ficz­nych cie­ka­wo­stek. Sta­ra­my się jakoś spe­cjal­nie nie spo­ile­ro­wać ale nie­któ­re sce­ny są istot­ne dla fabu­ły i dla­te­go zamiesz­cza­my listę oma­wia­nych tytułów.

Lista oma­wia­nych tytułów:


(00:06:28 – 00:12:15) Mgła
(00:12:16 – 00:20:45) Creepshow
(00:20:46 – 00:29:05) Langoliery
(00:29:06 – 00:32:52) 1408
(00:32:53 – 00:34:22) Mia­stecz­ko Salem
(00:34:23 – 00:43:16) Mgła
(00:43:17 – 00:52:18) Smę­tarz dla zwierzaków
(00:52:19 – 01:07:13) Misery

Tego­rocz­ne hal­lo­we­eno­we audycje:


Żar­łok TV | Chip­sy Che­etos DEMONY vs chrup­ki DUCHY… (Man­do, Sku­ra, Szy­mas, Jerry)

Nekro­po­li­tan | Upior­na noc Hal­lo­we­en (Szy­mas, Jer­ry, Mando)


 

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.